Jentekolonien

Eigendomen ligg i Skodje sentrum og vert brukt både til utleige og  kulturarrangement. Private,  barnehagar og andre bruker parken mykje til rekreasjon. 

Skodje har her fått ein flott samlingsstad for alle.  Dersom du er interessert i å leige her, sjå menyen til venstre. For å sjå fleire bilder, velg bilder i menyen.

 

Bildet til høgre viser minnesteinen av generalmajor Herluf Nygaard

Til venstre ser vi hovedhuset.

 

Til venstre eit bilde frå lokala inne.

I parken blomstrer det eit kvart det meste av sommaren!

 
2014 05 19 11.08.34

Andedammen har dei siste åra vore eit fast og populært innslag i Tusenårsparken! 

Parken er for det meste gjennom mange år byggt opp på dugnad av Lionsmedlemmer .

T.h. ein av dei mest trufaste og med flest timar, 

Kåre Urke restaurerer det gamle kornlageret.

Dugnad010