Bruk av denne tenesta:

Sjå på kalendaren om lokala er ledig når du ønsker å leige dei.

Ta deretter kontakt via vakttelefonen eller epostadressen under.

Spørsmål knytta til leige kan rettast til: utleige(alfakrøll)jentekolonien.no   Vakttelefon: 453 97 632

Prisen for å leige er kr. 3000.  I tillegg kjem vask om det ikkje vert gjort (kr. 500,-).

Kartutsnitt.

Regler for leige av Jentekolonien

1.    Leigar er ansvarleg for lokalet. Husk at nøkkel må leverast tilbake straks ein er ferdig!
2.    Ved eventuell skade på hus eller inventar vil leigar verte krevd for kostnadane.
3.    Lokala skal ryddast og vaskast etter bruk
4.    All søppel og mat (også frå kjøleskap), skal fjernast frå lokala etter bruk.
5.    Ved leige inkludert vask, skal lokala ryddast og gjerast klar for vask.
6.    For bruk av oppvaskmaskin: Les bruksanvisninga og følg denne nøye.
7.    Giro for leige skal betalast straks og seinast innan 10 dager.